Peijnenburg Begeleiding

Hoe kan ik begeleiding aanvragen bij autisme?

Autisme is een ontwikkelingsstoornis met veel aspecten. Er vallen veel uitingen in het Autistisch Spectrum (ASS). En bij iedereen uit autisme zich op een andere manier: in gedrag, in communicatie, in sociale omgang en in flexibel denken en handelen. Iemand met autisme heeft dus specifieke, individuele zorg en begeleiding nodig. Deze zorg en begeleiding kan middels een pgb voor autisme georganiseerd worden.

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het aanvragen van een pgb voor autisme? De persoonlijke begeleiders van Peijnenburg helpen je graag.

Pgb aanvragen bij autisme

Om pgb te kunnen aanvragen bij autisme heb je eerst een indicatie vanuit de gemeente nodig voor zorg of ondersteuning vanuit de Wmo. Wanneer je kiest voor pgb in plaats van zorg in natura moet je uitleggen waarom zorg in natura voor jou niet geschikt is en hoe het pgb bijdraagt aan de zelfredzaamheid. Wanneer er sprake is van autisme zal het vaak om één van onderstaande argumenten gaan:

  • Je hebt één of meerdere vaste begeleiders nodig
  • Je hebt hulp nodig op wisselende plaatsen of tijden
  • Je hebt hulp nodig van iemand met gespecialiseerde kennis van autisme.

Daarnaast moet je, omdat je begeleiding via de Wet maatschappelijke ondersteuning wilt ontvangen, ook aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • Er moet duidelijk aangegeven worden waarom een pgb wenselijk is
  • De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de ingekochte diensten en hulpmiddelen
  • Er kunnen extra regels gelden voor eventuele hulp die je krijgt van familie, vrienden en/of kennissen.

Gespecialiseerd in begeleiding bij autisme

De persoonlijk begeleiders van Peijnenburg Begeleiding zijn onder andere gespecialiseerd in begeleiding bij autisme. Wij zijn één van de erkende zorgorganisatie die je kunt inschakelen met behulp van zorg in natura of pgb voor autisme.

Onze begeleiders weten als geen ander dat mensen met de diagnose autisme moeite hebben met de zogeheten ‘overgangsmomenten’. Onder overgangsmomenten verstaan we bijvoorbeeld van de basisschool naar de middelbare school, van opleiding naar werk, van thuis wonen naar zelfstandig wonen. Dit maakt ze erg kwetsbaar, waardoor ze het risico lopen om overbelast te raken en vast te lopen.

Jouw persoonlijke doel staat centraal

Het bijzondere aan onze aanpak is dat we maatwerk trajecten aanbieden. Samen met jou als cliënt stellen we een zo passend mogelijk traject op. In dit traject staan jouw persoonlijke doelen centraal. Samen met één vaste begeleider ga je aan de slag om aan jouw doelen te werken. En hier nemen we alle tijd voor, alle tijd die jij nodig hebt.

Meer weten over onze mogelijkheden of hulp nodig bij het aanvragen van pgb bij autisme? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag.