Peijnenburg Begeleiding

De juiste begeleiding bij autisme

De juiste begeleiding bij autisme is voor iedereen anders. Autisme begeleiding moet worden afgestemd op de specifieke vragen, specifieke behoeften en wensen van de persoon in kwestie. Mensen met autisme ondervinden regelmatig problemen of beperkingen op het gebied van werk, school, wonen en sociale relaties. Met behulp van de juiste begeleiding kunnen veel van deze barrières gelukkig worden weggenomen. Op deze manier kan iemand met autisme toch zoveel mogelijk zelfstandig functioneren en participeren aan de maatschappij.

De professionele begeleiders van Peijnenburg Begeleiding zijn onder andere gespecialiseerd in begeleiding bij autisme. Wij weten als geen ander dat mensen met de diagnose autisme moeite hebben met overgangsmomenten. Denk bij overgangsmomenten bijvoorbeeld aan de overgang van de basisschool naar de middelbare school, van opleiding naar werk en van thuis wonen naar zelfstandig wonen. Dit maakt ze erg kwetsbaar. Samen met jou gaan we aan de slag met een persoonlijk trajectplan, waarin we jouw persoonlijke doelen en belangrijke evaluatiemomenten vastleggen.

Wat is autisme?

Autisme is een ontwikkelingsstoornis die ervoor zorgt dat informatie die via de zintuigen wordt opgenomen, anders wordt verwerkt door de hersenen. Door de kenmerken van autisme kunnen in sommige gevallen ook psychische problemen ontstaan zoals depressies, angsten of dwangmatigheid. Er zijn verschillende vormen van autisme, denk bijvoorbeeld aan Asperger en PDD-NOS. Allemaal met verschillen in ernst, beperkingen en kwaliteiten. Wat wel vaststaat is dat het voor iedereen met autisme belangrijk is om zo volwaardig en zelfstandig mogelijk te leven en te participeren in de maatschappij. En daarvoor is de juiste begeleiding en eventueel de juiste dagbesteding bij autisme van belang.

De kenmerken van autisme

De kenmerken van autisme zijn bij iedereen verschillend, afhankelijk van het moment en de situatie. Toch zijn de kenmerken in drie deelgebieden op te splitsen, die bij iedere vorm van autisme aanwezig zijn.

 1. Problemen qua sociale interactie
  Denk wat betreft deze problemen aan moeite met sociaal contact, het niet goed kunnen aanvoelen van andere mensen, geen oogcontact durven maken, moeite om te begrijpen wat anderen van je verwachten en weinig aandacht hebben voor de ander.
 2. Problemen qua communicatie
  Bij problemen op het gebied van communicatie bedoelen we onder andere een vertraagde taalontwikkeling, eigenaardigheden in het taalgebruik, moeite hebben met het gaande houden van gesprekken en het tekort schieten van het taalbegrip zoals het niet herkennen van sarcastische opmerkingen.
 3. Ander (afwijkend) gedrag en beperkte interesse/belangstelling
  Denk bijvoorbeeld aan:
  – Vasthouden aan eigen gewoontes en routines
  – Overgevoeligheid of juist helemaal niet gevoelig voor pijn, warmte, kou en geluid
  – Afwijkende motoriek
  – Overmatig gericht op één bepaald onderwerp en weinig tot geen belangstelling voor andere onderwerpen.

Naar aanleiding van de diversiteit van bovenstaande kenmerken kun je jezelf voorstellen dat iedereen met de diagnose autisme anders is. Dit vergt een unieke, persoonlijke aanpak. Een aanpak die wij bij Peijnenburg Begeleiding in onze ambulante begeleidingstrajecten als geen ander beheersen.

Het belang van dagbesteding bij autisme

Het hebben van werk of dagbesteding draagt meestal in positieve zin bij aan de kwaliteit van iemands leven. Daarom is het belangrijk dat ook mensen met autisme kunnen participeren in de maatschappij en aan het arbeidsproces. Echter is het niet altijd eenvoudig om werk of een andere vorm van dagbesteding te vinden én te behouden.

De mogelijkheden:

 • Werken in het vrije bedrijf
  Werken bij een regulier bedrijf, eventueel met hulp en begeleiding van een jobcoach
 • Sociale werkvoorziening
  Wanneer je voor je werk meer begeleiding of een aangepaste werkplek nodig hebt, kun je aanspraak maken op een ‘beschutte’ werkplek
 • Dagbesteding en begeleiding
  Wanneer iemand wel graag invulling wil geven aan zijn of haar dag, maar niet in staat is om (on)betaald werk te verrichten, dan is dagbesteding een mogelijkheid. Dagbesteding in de vorm van werkprojecten of zorgboerderijen.

Bij Peijnenburg Begeleiding vinden we het belangrijk dat jij weer lekker in je vel zit, dat je op jouw manier kunt deelnemen aan de maatschappij, dat je ’s ochtends weer met een goed gevoel op staat en rust in je hoofd krijgt. Samen met een persoonlijk begeleider ga je aan de slag met een persoonlijk trajectplan. Een plan waarin jouw doelen, jouw behoeften en jouw mogelijkheden centraal staan. Maatwerk is daarbij het sleutelwoord.