Peijnenburg Begeleiding

Waar we voor staan

Missie

Op Peijnenburg Begeleiding kun je bouwen! We zijn een betrouwbare partner voor verwijzers, ketenpartners, cliënten en hun netwerk. Wij bieden individuele begeleiding op maat zodat cliënten de kans hebben om (weer) grip te krijgen op hun leven. Vanuit betrokkenheid en een respectvolle begeleidingsrelatie werken we doelmatig aan orde, regelmaat en structuur op alle leefgebieden. Hierdoor kunnen cliënten hun eigen kracht aanspreken en met tevredenheid participeren in de maatschappij.

Visie

De eigen kracht van onze cliënten is ons uitgangspunt. We kijken verder dan de problemen die een belemmering vormen in het dagelijks functioneren. We geloven dat we samen, mét onze cliënten, de hoogst haalbare persoonlijke doelen kunnen behalen. Dit met respect en betrouwbaarheid als basis voor de juiste balans tussen ondersteuning en uitdaging. We dagen de cliënten uit voor ontwikkeling en ondersteunen waar nodig.

HKZ gecertificeerd

Peijnenburg Begeleiding is HKZ gecertificeerd. Het certificaat van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar.
Met het HKZ certificaat tonen wij aan dat wij serieus werk maken van de kwaliteit van onze ondersteuning. Ook laten we zien dat we voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door klanten, professionals en relevante stakeholders. Met het HKZ-certificaat zijn de zaken intern goed op orde, staat de cliënt centraal en verbeteren we voortdurend onze dienstverlening.

Nieuws

18-02-2020

Hoe kan ik pgb aanvragen bij autisme?

Autisme is een ontwikkelingsstoornis met veel aspecten. Er vallen veel uitingen in het Autistisch Spectrum (ASS). En bij iedereen uit autisme zich op een andere […]

Lees verder...
17-02-2020

Hoe vraag ik pgb aan? Pgb aanvragen bij de gemeente!

Op de vraag ‘Hoe vraag ik pgb aan?’ is geen eenduidig antwoord mogelijk. Het aanvragen van pgb is namelijk per gemeente verschillend. Maar, over het […]

Lees verder...
17-02-2020

De juiste begeleiding bij autisme

De juiste begeleiding bij autisme is voor iedereen anders. Autisme begeleiding moet worden afgestemd op de specifieke vragen, specifieke behoeften en wensen van de persoon […]

Lees verder...